апс (м.)

Писателот, едноставно, не го фермаат, дури и кога се буни како Грк у апс.
„Човекот со четири часовници“ од Александар Прокопиев (2003)