аби несв.
аба ж.

аби (несв.)

Дедо, неговата жена, синот единец, а и некои од соседите, на лето, снагата си ја абеле до немајкаде кинејќи го, а потоа и нижејќи го.
„Календар за годините што поминале“ од Трајче Кацаров (2012)
Тој нејќеше збор повеќе да аби за нешто, за кое самите дела доста кажуваат.
„Послание“ од Блаже Конески (2008)